فرآیندهای ترکیبی (HP)

شرح فرایند

 

در فرایندهای ترکیبی، الگوهای اصلی یا ابزارها با تکنولوژی های افزایشی در ترکیب با فرایندهای سنتی تولید می شوند. هر دو فرایند در یک دستگاه واحد ترکیب می شوند.

 

در حال حاضر فرآیندهای ترکیبی زیر در دسترس هستند:

  • بافت لیزری همراه با فرزکاری ۵ محور
  • ذوب لیزر همراه با آسیاب ۵ محور

Source: https://www.additively.com/en/learn-about/hybrid-processes#read-more

 

۱۳۹۷-۱-۱۸ ۱۰:۲۸:۴۰ +۰۴:۳۰