اسکن سه بعدی انسان و پرینت سه بعدی تندیس ۱۳۹۶-۶-۲۸ ۰۷:۵۰:۰۰ +۰۴:۳۰

با استفاده از اسکنر سه بعدی Sense می توان به سادگی و با سرعت بالا یک انسان را در

دو وضعیت نیم تنه و تمام قد اسکن سه بعدی نمود. دقت این مد در حدود یک میلی متر می باشد.

فایل نهایی بصورت رنگی بوده و دارای قابلیت اندازه گیری، اصلاح و مشاهده در تمامی نرم افزار های سه بعدی

می باشد.

کاربرد های مدل سه بعدی انسان:

۱- جراحی زیبایی : مقایسه مدل قبل و بعد از جراحی بصورت سه بعدی.

۲- ساخت مجسمه : جهت پروژه های مجسمه سازی.

۳- باشگاه های ورزشی و بدن سازی : به منظور مقایسه تغییرات اندام بصورت دقیق و سه بعدی

۴- طراحی لباس، کفش و پوشاک : با اسکن سه بعدی مدل، همواره ابعاد دقیق در اختیار شما می باشد.

۵- ساخت تندیس و سردیس با پرینتر سه بعدی: فایل سه بعدی قابلیت در پرینتر سه بعدی را دارا می باشد،

و از جمله خدمات شرکت آرمان ویژن ساخت مدل سردیس و تندیس بوسیله پرینتر سه بعدی می باشد

پرینت سه بعدی سردیس

# ارتفاع قیمت سردیس (هزار تومان) زمان حدودی هزینه رنگ سردیس (هزار تومان)
۱ ۵-۱۰ cm ۵۰-۱۰۰ ۳-۷ روز ۱۰۰-۱۵۰
۲ ۱۰-۱۵ cm ۱۰۰-۱۸۰ ۳-۷ روز ۱۰۰-۱۵۰
۳ ۱۵-۲۰ cm ۱۵۰-۲۵۰ ۳-۷ روز ۱۰۰-۱۵۰
۴ ۲۰-۳۰ cm ۲۵۰-۴۰۰ ۳-۷ روز ۱۰۰-۱۵۰
۵ ۳۰-۴۰ cm ۴۰۰-۶۰۰ ۷-۱۴ روز ۱۰۰-۱۵۰
۶ ۴۰-۵۰ cm ۶۰۰-۱۰۰۰ ۷-۱۴ روز ۱۰۰-۱۵۰
۷ ۵۰-۷۰ cm ۹۰۰-۱۵۰۰ ۱۴-۳۰ روز ۱۰۰-۱۵۰
۸ ۷۰-۱۰۰ cm ۱۵۰۰-۴۰۰۰ ۱۴-۳۰ روز ۱۰۰-۱۵۰

پرینت سه بعدی تندیس

# ارتفاع قیمت تندیس (هزار تومان) زمان حدودی هزینه رنگ تندیس (هزار تومان)
۱ ۵-۱۰ cm ۴۰-۸۰ ۳-۷ روز ۱۰۰-۱۵۰
۲ ۱۰-۱۵ cm ۸۰-۱۵۰ ۳-۷ روز ۱۰۰-۱۵۰
۳ ۱۵-۲۰ cm ۱۲۰-۲۰۰ ۳-۷ روز ۱۰۰-۱۵۰
۴ ۲۰-۳۰ cm ۲۰۰-۳۲۰ ۳-۷ روز ۱۰۰-۱۵۰
۵ ۳۰-۴۰ cm ۳۲۰-۴۸۰ ۷-۱۴ روز ۱۰۰-۱۵۰
۶ ۴۰-۵۰ cm ۴۸۰-۸۰۰ ۷-۱۴ روز ۱۰۰-۱۵۰
۷ ۵۰-۷۰ cm ۷۲۰-۱۲۰۰ ۱۴-۳۰ روز ۱۰۰-۱۵۰
۸ ۷۰-۱۰۰ cm ۱۲۰۰-۳۲۰۰ ۱۴-۳۰ روز ۱۰۰-۱۵۰