پرینت سه بعدی اسلحه

طراحی بدنه ی اسلحه پرینت سه بعدی در بازار سیاه اینترنتی با ۱۲$

بررسی جدید در بازار های سیاه اینترنتی نشان می دهد که افزایش تقاضا برای مدل های CAD اسلحه های پرینت سه بعدی شده وجود دارد با هزینه متوسط ۱۲$

وقتی که صنعت پرینت سه بعدی چند سال پیش به صحنه اصلی آمد رسانه ها پر بود از این موضوع که اسلحه ها را می توان به راحتی پرینت کرد در حالی که بیشتر این ترس ها بیش از حد بودند اسلحه های گرم پرینت شده در آینده نزدیک می تواند یک بحران شود .

با این شرایط کنونی تکنولوژی پرینت سه بعدی به نحوی نیست که بتواند اسلحه گرمی که عملیاتی باشد را ایجاد کند . طراحی های اسلحه در حال حاضر در گوشه و کنار بازار سیاه خزیده اند . برسی جدید از شرکت RAND Corporation نشان می دهد که تقاضا در حال افزایش است .

اسلحه های پرینت سه بعدی شده بر روی بازار سیاه اینترنتی ظاهر می شود .

تحقیقات RAND 811 اسلحه ی متفاوت را در اینترنت پیدا کردند . محققان دریافتند که اسلحه های گرم بیشترین فروش را دارند و ۴۲ درصد بازار را به خود گرفته اند .

از طرفی این اسلحه ها قابلیت اشتراک گذاری دارند و غیر قابل شاناسایی هستند . طبق نظر محققان چالش های بیشتری را برای اجرای قانون به وجود اورده است . طبق تحقیقات تنها ۱۱ تا از صد ها اقلام موجود برای فروش فایل های CAD برای اسلحه ها هستند .

در حال حاضر اسلحه های پرینت شده موجود اهمیتی ندارند ولی چیزی که RAND را به خطر می اندازد قیمت بسیار کم این فایل های CAD است . در بازار سیاه قیمت متوسط یک اسلحه ۱۲۰۰$ است در حالی که مدل سه بعدی آن تنها ۱۲ $ است .

این اسلحه های دیجیتالی به طور مکرر می توانند تولید شوند . و باعث می شوند که شناساییشان حتی سخت تر نیز بشود . و حتی بعضی از این فایل های CAD شامل چند اسلحه می شوند . این یافته ها نشان می دهد که بازار اسلحه های پرینت شده حتی از اسلحه های معمولی نیز بیشتر شود .

نه تنها توانایی های این روش در اساس نامحدود است بلکه انتقال فایل های این اسلحه ها نیز بسیار ساده هستند . یکی از نکات اصلی برای جلوگیری از گسترش این بازار سیاه، طبیعت اثبات نشده تکنولوژی پرینت سه بعدی است .

حاشیه های خطاهای فنی و انسانی حتی با پیشرفت فن آوری موجود هم قابل توجه هستند . با این حال تیم تحقیقاتی می گوید مفاهیم ناشی از دسترسی آسان این فایل ها نباید دست کم گرفته شود.

همان طور که تکنولوژی پیشرفت پیدا می کند تهدید اسلحه های پرینت سه بعدی شده ممکن است جدی تر از چیزی که اکنون هست بشود . ولی نیازی به ترس نیست در حالی خوب است که از چنین پتانسیلی برای خطر آگاه باشید . تکنولوژی ساخت افزایشی باید به حدی برسد هر مجرمی و هر تروریستی بتواند اسلحه اش را در خانه پرینت کند .

۱۳۹۶-۷-۱۴ ۱۵:۴۳:۵۳ +۰۳:۳۰