ساخت انگشت شست سوم

از رفع ناتوانی ها گرفته تا افزایش توانایی ها : Dani Clode شست مصنوعی سوم را پرینت سه بعدی کرده است . در مصاحبات Dani Clode معنای واقعی کلمه پروتز را می گوید : به جای رفع ناتوانی و جایگزینی ، معنی واقعی کلمه پروتز در لاتین "افزودن بر چیزی" است . Clode شست سوم [...]

ساخت انگشت شست سوم ۱۳۹۶-۵-۱۶ ۱۱:۲۸:۴۲ +۰۴:۳۰