مسابقات A’Design

آمریکا و چین با داشتن ۵۸۴ و ۵۵۴ جایزه به ترتیب بیشترین جوایز را در مسابقات A’ Design برنده شده اند. رتبه بندی جهانی فرصتی را فراهم می کند که مشخص کند کدام کشور بیش از همه طراحی های ناب را به کار می برد و تفکر طراحی را به عنوان راهی برای زندگی [...]

مسابقات A’Design ۱۳۹۷-۱-۲۲ ۰۵:۵۴:۳۶ +۰۴:۳۰