حضور آرمان ویژن در نمایشگاه روبوتیک و هوش مصنوعی دانشگاه امیر کبیر

حضور آرمان ویژن در نمایشگاه روبوتیک و هوش مصنوعی دانشگاه امیر کبیر بازدید وزیر محترم علوم از غرفه آرمان ویژن و تاکید ایشان بر اهمیت تکنولوژی سه بعدی در پزشکی و سایر علوم و صنایع استقبال اساتید , دانشجویان و صنایع ا ز محصولات آرمان ویژن

حضور آرمان ویژن در نمایشگاه روبوتیک و هوش مصنوعی دانشگاه امیر کبیر ۱۳۹۵-۱۱-۲۷ ۰۸:۰۱:۵۲ +۰۳:۳۰