ذوب شدن الکترون (EBM)

  کلید واژه  EBM   شرح فرایند   ذوب شدن الکترون، یک لایه نازک از پودر فلزی توسط یک پرتو الکترونی ذوب می شود. قطعات به صورت لایه ای ساخته می شوند. این نوع ذوب شدن شبیه به ذوب شدن با لیزر است، اما در این جا ذوب شدن به جای لیزر با پرتو الکترون [...]

ذوب شدن الکترون (EBM) ۱۳۹۷-۱-۱۸ ۱۰:۴۹:۱۳ +۰۴:۳۰