نابودی اثر هنری جهانی در حراجی شاهکار بنکسی!

تابلو نقاشی دختری با بالون؛ تابلویی که با تخریب گران شد تابلو نقاشی دختری با بالون (اثری از بنکسی هنرمند و نقاش بریتانیایی) پس از مدت کوتاهی از زمان فروش یک میلیون پوندی رشته رشته شد و از قاب بیرون آمد. بنکسی(banksy) کاری کرد که میتواند یکی از شگفت انگیز ترین شاهکارها در تاریخ هنر [...]

نابودی اثر هنری جهانی در حراجی شاهکار بنکسی! ۱۳۹۸-۱-۱۶ ۱۵:۰۰:۱۰ +۰۴:۳۰