دیوان تئاترال عروسکی ۱ ۱۳۹۵-۶-۱۴ ۰۶:۱۹:۰۶ +۰۴:۳۰

Project Description

دیوان تئاترال عروسکی

خلاصه: شهری دچار کم آبی و بحران آب شده است، (آفتاب و مهتاب) به خواست (پهلوان) و از سوی دیگر «داش‌مش‌ببول» به خواست مادر معشوقه اش یعنی «سرور»، جداگانه راهی کوه بیستون می‌شوند…