ساخت تندیس بوسیله پرینتر سه بعدی

این فرایند بوسیله اسکن سه بعدی  توسط اسکنر سه بعدی Sense و ساخت تندیس شخص بوسیله پرینتر سه بعدی Zmorph انجام می پذیرد.

 

۱۳۹۵-۱۱-۲۷ ۰۸:۰۱:۴۹ +۰۳:۳۰