جوهرپاش (پاشیدن ماده) (MJ)

 جوهرپاش MJ

 

کلید واژه

مدل ساز جوهرپاش، DOD، ، Thermojet، چاپ جوهر افشان

 

شرح فرایند

در طی فرایند جوهرپاش (MJ)، چاپ سه بعدی به صورت انتخابی از منفذ های اسپری کننده متعدد پاشیده می شوند. مواد پس از قرار گرفتن روی بستر کاری خنک و جامدمی شوند و اجازه می دهد تا لایه ها را در بالای یکدیگر بسازیم.

دستگاه های جوهرپاش با استفاده از منفذ های اسپری کننده جوهر افشان (به حالت مایع یا مذاب)، که پس از آن سرد و جامد می شوند. با اضافه کردن لایه به لایه، قطعه ساخته شده است.

 

مزایا و معایب

فرایند جوهرپاش دقت و سطحی بسیار خوبی را به دست آورد. با این حال این تکنولوژی فقط با مواد موم کار می کند. این تکنولوژی می تواند دقت و سطح پایانی بسیار خوبی را ایجاد کند. تنها تعداد محدودی از مواد میتوانند در این فرایند مورد استفاده قرار بگیرند. با توجه به نوع مواد، قطعات نسبتا شکننده هستند. فرآیند ساخت بسیار آهسته است.

 

حوزه های کاربرد تکنولوژی جوهرپاش

  • تولید سریع مدلهای اولیه(برای آزمایش کردن)
  • ساخته می شوند الگوهای ریخته گریبا دقت بسیار بالا تولید می شوند. به خصوص در صنعت پزشکی، دندانپزشکی و جواهرات آنها اغلب برای ریخته گری موم استفاده می شود.

 

مشخصات / محدودیت ها

حداکثرمحدوده ساخت(محدوده کاری)  ۳۰۰ x 185 x 200 mm3
حداقل اندازه ابعاد  ۰٫۱ mm
مقاومت نمونه  +/-۰٫۰۲۵ mm
حداقل ضخامت لایه  ۰٫۰۱۳ mm

 

 شرح فرایند

پس از ساخت، سازه های پشتیبانی یا مکانیکی برداشته می شوند یا ذوب می شوند. اغلب قطعات جت مواد به عنوان الگو برای ریخته گری استفاده می شود.

 

برنامه ریزی قبل از ساخت

در چاپ سه بعدی یا تولید افزایشی فرمت فایل های مورد استفاده باید به گونه ای باشد که دستگاه بتواند آن را شناسایی و اجرا کند که این فرمت استاندارد در بیشتر پرینترهای سه بعدی ، STl می باشد

 

پس پردازش

  • مواد نگهدارنده حذف میشوند.
  • ریخته گری: قطعات اغلب به عنوان الگو برای ریخته گری موم استفاده می شود.

Source: https://www.additively.com/en/learn-about/material-jetting

 

۱۳۹۷-۱-۱۸ ۰۸:۳۶:۳۴ +۰۴:۳۰