حضور آرمان ویژن در نمایشگاه روبوتیک و هوش مصنوعی دانشگاه امیر کبیر

حضور آرمان ویژن در نمایشگاه روبوتیک و هوش مصنوعی دانشگاه امیر کبیر

بازدید وزیر محترم علوم از غرفه آرمان ویژن و تاکید ایشان بر اهمیت تکنولوژی سه بعدی در پزشکی و سایر علوم و صنایع

استقبال اساتید , دانشجویان و صنایع ا ز محصولات آرمان ویژن

۱۳۹۵-۱۱-۲۷ ۰۸:۰۱:۵۲ +۰۳:۳۰