نمایشگاه چاپ سه بعدی , مسابقه بهترین چاپگرهای سه بعدی ایران

نمایشگاه چاپ سه بعدی
مسابقه بهترین چاپگرهای سه بعدی ایران
گردهمایی علم و فناوری
تهران – سالن اجلاس سران – ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت

۱۳۹۶-۲-۱۰ ۱۳:۰۵:۰۰ +۰۴:۳۰