شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

بدینوسیله از شما دعوت به عمل میرسد تا از شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران بازدید فرمایید.

photo_2016-10-04_14-28-13

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

زمان:۱۴ تا ۱۷ مهر ۱۳۹۵
ساعات بازدید: ۱۰ صبح الی ۶ بعد از ظهر

مکان: تهران،بزرگراه شهید چمران،محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
سالن شمارهغرفه:۲۰۷۰

 

۱۳۹۵-۱۱-۲۷ ۰۸:۰۱:۵۰ +۰۳:۳۰